آذربایجان شرقی

پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی خاطرنشان ساخت : در پایان لازم به ذکر است افزایش درصد تایید شده ها این دوره نسبت به نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی بیش از ۲۰۰ درصد بوده و احتمال افزایش مجدد آن نیز وجود دارد . * لازم به ذکر است بر اساس آمار هیات نظارت استان ؛ تا مورخه ۹۴/۱۰/۲۸ از تعداد ۴۴۴ نفر داوطلبان محترم نامزدی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی ؛ تعداد ۱۵۵ نفر (۳۵درصد) تایید صلاحیت ، ۱۵۹ نفر (۳۶درصد ) رد صلاحیت ، ۱۱۱ نفر (۲۵درصد ) عدم احراز صلاحیت شده و تعداد ۱۹ نفر (۴درصد ) از ادامه نامزدی خود انصراف داده بودند.